MIORIMPAKA HO AN’NY FAHAFAHANA 29 martsa 1947

Fanehoana ny tantara tamin’ny alalan’ny fampirantiana teo amin’ny elakelan-trano tao Antaninandro tamin’ny 2016…2017, fanaparihana ny tantara eny amin’ny zaridaina Mahamasina.
1947…. Ny lasa tsy hipaka ?
1947… Zary lasa voatohitohina amin’ireo lokan’ady sy fihetsika feno ambadika politika…
Anio, andeha hampiara-dalana ny tadidy, ny tantara, ny fahalalana iombonana…
Ilaina ny mahatsiaro, fa ilainy koa ny MAHALALA sy MAHAZO ny tantara sy ireo Tantara, atao vaky bantsilana ireo miafina rehetra, ireo niniana nohadinoina, ny fahanginana… Esorina ny tahotra ….. hamafisina ny fifankatiavana…
Fantarina ny lasa…. Ny ankehitriny….
Hahafahana miady ho an’ny fahafahana, mijoro amin’ny maha olombelona.
Mahamasina : Toerana manan-tantara izay isan’ireo adino, vahoaka izay nanakinana ny tadidy sy ny tantara…
* Fampirantiana ireo tahirin-tsary manan-tantara, lahatsoratra, gazety, voka-pikarohana avy eny amin’ny anjerimanontolo, … Sary, teny, fihevitr’ireo mpisehatra amin’ity tantara ity. Tsy hitovy intsony ny zava nisy teo aloha sy ny ankehitriny.
Ireo soritsoritry ny tantara niteraka zava-kanto maroloko. Atrik’asa sy ny fanehoan-kevitra, tafa ambani-kily. Fanohizana hatrany ny tolona.
Zaridaina misokatra, hafahan’ny tsirairay miaina, mandoko, mihira, manoratra, mizara, manontany, mamaky ny tantara… ny tantarany… eo ny tsirairay, ny rehetra, hamorona
Ny 24 sy 25 Martsa 2017 : fifandraisan’ny olompirenena… Hetsika hampahomby ny demokrasia
Olona… Vahoaka …firenena afaka


Antananarivo 17 martsa 2017