Hier, aujourd’hui pour les libertés

TANTARA

Ny tantara no hitsara
Raha mbola isika no rera-miandry
Raha mbola isika sasa-miandry Miandrandra ilay Maraina !

Tsy afa miandry ny tantara
Avia miakara
Ovay ny Anjara

Elie RAJAONARISON, 1999, in Ranitra, Grand Océan tak 66-69

Omaly sy anio ho an’ny fahafahana An-tsary hatrany no anehoana ny tantara niarahantsika nanoratra ny 24 sy 25 Marsa 2016