Fanambarana mikasika ny minisitry ny serasera teo aloha

Manoloana ny didim-pitsarana nanameloka ny Minisitry ny Serasera teo aloha, Andriamatoa Rahajason Harry Laurent ; izay nivoaka ny alakamisy 15 oktobra, dia maneho izao hevitra manaraka izao ny Ilontsera :

  • Araka ny efa hanairan’ny hery velona maro eto amin’ny Firenena, dia mitady hiverina ny fomba jadona, fahavalon’ny Demokrasia ;
  • Zary mifangaro ny fampanajana ny lalàna sy ny fampiasana azy ho famoretana izay sahy maneho hevitra ;
  • Tsy fitaovana politika intsony fotsiny ny Fitsarana fa lasa kilalaon’ireo mihevitra fa « tompon’ny fahefana » ; vitsy ny tsy mandady harona no mbola mahatoky izany rafitra izany, amin’ny antanan-tohatra rehetra ;
  • Zarin’ny mpanao politika hiaina anaty fifandrafesana ny mpiray tanindrazana, ka tsy mahatakatra intsony fa Vahoaka Malagasy tokana ihany.

 

Izany no hisintonanay ny sain’ny : mpitondra, mpanao politika, mpikirakira ny torohay sy ita, malagasy tsy ankanavaka. Mendrika filaminana sy fandrosoana mantsy ny Nosintsika, ary ny fiarahana miaina anaty fahalalahana sy fifanajana dia isan’ny antoka ho an’izany.

 

Natao teto Antananarivo, 15 oktobra 2020

ILONTSERA

Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafika eto Madagasikara

                                            Observatoire des Médias et de la Communication à Madagascar

                                                                                   Media Matters Madagascar