Fidy Manantsoa RANDRIANARIVELO

Fidy Manantsoa RANDRIANARIVELO

« Un présentateur de journal télévisé pas comme les autres, qu’on a déjà tous vu mais qu’on n’a jamais entendu »

 

La profession de communication recèle bien divers aspects. Le métier d’interprète en langue des signes en est une. Notre portrait du mois est parmi ceux qui ont choisi cette voie.

Fidy Manantsoa, ce personnage qui accompagne au quotidien le Journal télévisé de la TVM, Ilontsera a décidé de nous dévoiler son portrait dans cet article et de lui donner la parole au-delà du langage des signes.  

Continue reading

POV

POV

Anisan’ny sehatra iray lehibe ao anatin’ny ny asa fanaovan-gazety ny sary hitatra. Hitarafana ny etahetam-bahoaka sy ny fomba fahitany ny toe-javatra iray izay mitranga eo amin’ny firenena izy io. Raha tsiahivina ny tantara dia talohan’ny ady lehibe faharoa no efa nisy ny famoahana ny sary hitatra an-gazety izany hoe tany amin’ny taona  1930 tany ho any . Ity fifanakalozana niaraka tamin’ny mpanao sary hitatra an-gazety iray ity no manoritra ny tontolon’izany asa izany sy ny fomba iainany azy.

William Rasoanaivo na koa hoe Pov no hahafantarana azy eo amin’ ny sehatry ny fanaovan-gazety. Anaram-bositra fahakely fa nentiny anavahana an’ireo asan-tsary novokariny nandrintra ny 21 taona  niasany teo amin’ny gazety maromaro.

Lire la suite

Anny ANDRIANAIVONIRINA

Anny ANDRIANAIVONIRINA

Anny ANDRIANAIVONIRINA, 20 taona naha mpanao gazety

“Mila mahay mihaino sy mifandray amin’olona maro ny mpanao gazety”

Anny no tena ahafantaran’ny maro azy na i Anny Maria Rondronavalona Andrianaivonirina. 20 taona izay no naha mpanao gazety ara-panatanjahantena azy tao amin’ny Midi Madagasikara. Nandalo dingana maro izy vao tonga teo amin’io toerana io ary nanamafy hatrany ireo traikefa azony tao anatin’ ny tontolon’ny serasera teto Madagasikara.

Lire la suite