Convention ILONTSERA – MEN

Convention ILONTSERA – MEN

Signature de la convention ILONTSERA avec le Ministère de l’Education Nationale sur l’ « Education aux médias »

Depuis ces dernières années, la communication est devenue un enjeu principal de toutes les activités entreprises dans les sociétés actuelles : éducation, sensibilisation, formation, développement personnel… Les médias, autant traditionnels que nouveaux, font désormais partie de l’environnement de l’homme contemporain. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont essentiellement présentes et requises dans quasiment tous les domaines. Ne dérogeant pas à cette règle, le monde de l’éducation et de la formation s’est approprié ces outils, permettant une montée en puissance de l’Education par les TIC qui a démontré l’importance de l’usage de ces outils dans l’apprentissage autant de l’adulte que des enfants et adolescents. Il paraît alors indispensable de réfléchir et d’agir sur l’éducation de nos générations futures, quant à l’utilisation de ces dispositifs désormais inhérents à leur quotidien.

C’est dans cette perspective que la présente Convention a été entreprise, afin de permettre aux élèves de tous les lycées publics à Madagascar de faire un usage bénéfique des NTIC à travers une « éducation aux médias ». L’intérêt de cette convention entre le Ministère de l’Education Nationale et l’ONG ILONTSERA est de faciliter la conciliation de la jeunesse avec le monde des médias et de la communication du fait que les TIC et les médias traditionnels (radio, télévision, presse écrite) prolifèrent à une telle vitesse qu’il est prévoyant d’intégrer l’éducation aux médias dans le cursus scolaire des élèves. Cette démarche permettra un empowerment citoyen des Malagasys dès leur jeune âge.

FANAMBARANA

FANAMBARANA

FANAMBARANA

Mandry tsy lavo loha ankehitriny ny vahoaka malagasy ny amin’izay mety hoentin’ity taona vaoavao 2017 ity, indrindra manoloana ny fanatonan’ny taom-pifidianana izay ho Filoham-pirenena afaka iray na roa taona. Fifidianana izay efa noporofoin’ny tantara fa niafara hatrany teny an-dalam-be sy tao anatin’ny krizy ny fifamindram-pahefana. Efa vonona avokoa ankehitriny ny fitaovam-piadiana an-tserasera na ho an’ny andaniny na ho an’ny ankilany, taorian’ny fisokafan’ireo haino aman-jery sy gazety maro mpanohana ny fitondrana raha toa efa an-taonany kosa, nanomboka tamin’ny 2013, no miandry ny anjara masoandrony ireo haino aman-jery hafa, indrindra ireo an’ny mpanao politika mpanohitra.

Hafampàna noho izany ny tontolo politika sy sosialy ary ara-toekarena amin’ity 2017 ity, ampian’ny fikopahan’afo ataon’ny orinasan-tserasera avy amin’ny andaniny avy. Efa ahitana taratra izany ny firongatry ny fitsaram-bahoaka izay tsy voafehin’ny manam-pahefana intsony, na ny mpitandro ny filaminana na ny mpitsara, ka hahafahan’ireo mpanao politika sasantsasany “manararao-paty” sy manodina ny saim-bahoaka. Efa iaraha-mahalala ihany koa ny tsy fandriampahalemana iainan’ny mponina efa ho isan’andro na eto an-drenivohitra izany na any ambanivohitra ary mazàna dia ny maso solon’ny maso sy ny aina, solon’ny aina no vahaolana hitan’ny mponina amin’ny fahasahiranany. Tsy lazaina intsony koa ny fisian’ny delesitazy izay manampy trotraka ny tsy fandriampahalemana satria ahazoan’ny olon-dratsy sy tontakely mananaraotra toy ny banga mihomehy alina.

Ahiana ho mafy ihany koa ny fifanandrinan’ny haino aman-jery sy gazety avy amin’ny ankolafy roa vokatry ny fanampiana ara-bola avy any ivelany izay tsy omemem-poana akory fa misy tambiny toy ny fifehezan-kibo mafy ho an’ny firenena sy ny fanaraha-maso akaiky ny fitondrana momba ny demaokrasia sy ny fahalalahana ary ny fanajana ny zon’olombelona. Marihana anefa fa ny vahoaka tsy mandady harona hatrany no mitaty ny vokatr’izany trosa vaovao sy fihafihana ara-bola isan-karazany izany ka mibaby ny fahatrana efa antsoso-koditra hatramin’ny taona 90 sy ny Fanitsiana ara-drafitra napetraka tamin’izany fotoana izany. Ilaina ny fandraisan’andraikitry ny haino aman-jery sy gazety rehetra, na inona na inona fironany, hamela ny fironan-kevitra rehetra hiteny am-pahalalahana hamerenana indray ny fitokisan’ny vahoaka amin’izy ireo sy ny mpitondra ary indrindra hamerina indray ny filaminan-tsaina ho an’ny mpiara-monina.

Misy ireo tranga samihafa tokony hisintona ny saina noho ny lalao maloto idiran’ny haino aman-jery sy gazety ka isian’ny fihoaram-pefy lavitra mihoatra ny tokony ho asa fanaovan-gazety. Isan’izany ny raharaha JIRAMA, ny momba ny toetry ny andro, ny ady harena an-kibon’ny tany (Anjozorobe, Soamahamanina), ny fitsaram-bahoaka (Ikalamavony, Sambava, Mampikony, Betafo, Ambilobe, Mananara avaratra, Moramanga, Befandriana, Mananjary, Vangaindrano, Ihosy, Antanimora Ambovombe, Ambatolampy, Ampitatafika, sns.), ny olan’ny famatsiana vary (na pilasitika na tsia), ny fitateram-bahoaka sy ny fitaterana amin’ny ankapobeny, ny fitantanana ny renivohi-paritany sasantsany, ny fiakaran’ny vidintsolika. Tsy hadinoina ny fifanalam-baraka sy ny fifanompana ary ny fifampitoriana isankarazany
eny amin’ny tamban-jotra sosialy izay matetika anefa tato ho ato no raisin’ny mpanao gazety ho toy ny loharanom-baovao azo itokisana.

Sambany teo amin’ny tantaran’ny firenena no isian’ny gazety sy haino aman-jery marobe toy izao saingy mazàna dia fihetsiketsehana no be ankoatra ny fanenjehana na fanohanan’olona be fahatany sy ny fiantsian’ady. Lazaina ho taratry ny demaokrasia eto amin’ny Nosy ny fisian’ireo gazety sy haino aman-jery tsy tambo isaina ireo saingy ny marina dia ny sivana ankolaka sy ny felaka ary ny fividianana mpanao gazety sy haino aman-jery no manjaka ka raha tsy ampy izany dia hirosoana ny ramatahora sy ny fahirano samihafa.

Taratry ny tsy filaminana eo amin’ny sehatry ny asa fanaovan-gazety sy ny fampitambaovao ihany koa ny fikaramana an’ady ataon’ny mpanao gazety maromaro izay mifindra lasy etsy sy eroa vokatrin’ny vola sy ny hamafin’ny fiainana ka tsy manisy fotony intsony ny etika sy deaontaolaojia na ny soa toavina hafa mandidy ny asa fanaovan-gazety ho toa ny asa masina. Raha ny marina dia ny mpanao paolitika-tompon’orinasan-gazety ihany no tena mahazo tombony satria hatreto aloha dia fitaovana politika sy ara-barotra ihany no ilan’izy ireo ny gazety sy haino aman-jery hatsangany.

Isan’ny voka-dratsin’ny firaisana tsikombakomban’ny politika sy ny haino aman-jery ny fitrandrahana tsy an-drariny sy mangingina ny harena voajanaharintsika; eo ihany koa ny fanaovana ho fitaovana paolitika ny finoana sy ny fivavahana ka zary manampy trotraka ny fahorian’ny vahoaka izay tsy manana afa-tsy ny finoany intsony ankehitriny antenainy hanavotra azy amin’ny hasarotam-piainana. Ho avy ny fifidianana ary inoana fa hanenika ny tempoly sy ny trano fiangonana isan-karazany ny mpanao paolitika hanjono ny mpino izay mpifidy ihany koa alohan’ny zava-drehetra. Efa tsy vitsy amin’ireo mpanao politika ireo no tsy mitsahatra miseho amin’ny haino aman-jery sy miseho gazety manatrika fitaompivavahana isan-tokony.

Noho ireo antony ireo, ary manoloana ny mety hisian’ny fipoahana ara-tsosialy sy ny ady an-trano, ny fikambanana ILONTSERA, amin’ny maha Ivontoeram-pandalinana ny tontolon’ny serasera marolafy azy, dia mandroso ireto tolon-kevitra ireto :

 •  manao antso avo ho an’ny haino aman-jery sy ny gazety ary ny mpanao gazety, na inona na inona fironana politika tohanany, hanatanteraka ny asany amim-pomba matihanina ka handray ny andraikiny feno amin’ny fampiasana ny fitaovana mahery vaika eo ampelatanan’izy ireo izay mety hamono olona sy hamotika firenena nefa mety hitondra fivoarana tsy tambo isaina ihany koa ;
 • manao antso avo ho an’ny manam-pahefana isan-tokony hanome fahalalahana mitovy ho an’ny mpanao gazety rehetra na inona na inona fironany, indrindra eo amin’ny lafiny fahazoam-baovao sy maneho hevitra, araka ny lalàna sy ny fifanarahana iraisam-pirenana samihafa nosoniavin’i Madagasikara, voalohany amin’ireo ny fanajana ny demaokrasia sy ny Zon’olombelona ary fahalalahana haneho hevitra.
 • mitaky ny fampiharana amin’ny fomba tsy mitanila ny Lalàna vaovao mifehy ny serasera na inona na inona fironan’ny mpanao gazety sy ny mpampiasa azy, mandra-pisy ny fanoherana ara-dalàna eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, hany sehatra mbola azo andinihina indray ity lalàna notsikerain’ny be sy ny maro ity ;
 • mandrisika ny fampiasana am-piheverana sy am-pahamendrehana ny tamba-jotra sosialy na ho an’ny olon-tsotra na ho an’ny mpanao gazety mba hitohizan’ny fahalalahana hiteny sy haneho hevitra;
 • manao antso avo ho an’ny olom-pirenena, ny tompon’andraikim-panjakana, ny Fiarahamonim-pirenena, ny hery velona rehetra eto amin’ny Nosy, indrindra ny mpisehatra eo amin’ny lafin’ny serasera sy fampitam-baovao, mba ho tonga saina sy handray ny andraikitra tandrify azy avy hisian’ny fitoniana sy ny filaminana ara-tsosialy ka hahazoan’ny vahoaka mpiara-belona mifantoka amin’ny fameloman-tena sy ny tokantranony manoloana ny hasarotry ny fiainana andavanandro ankehitriny.

Natao teto Antananarivo, faha- 18 febroary 2017

ILONTSERA
Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafika eto Madagasikara
Observatoire des Médias et de la Communication à Madagascar
Media Matters Madagascar


ONG ILONTSERA- Adresse : II A 43-Antaninandro, Antananarivo 101
Tel : +(261)34 04 273 18/+(261)34 04 091 95
E-mail : mediamattersmg@gmail.com
Site web : www.ilontsera.mg
Facebook : Ilontsera

COMMUNIQUE Février 2017

COMMUNIQUE Février 2017

COMMUNIQUÉ

L’année qui commence augure une période sensible pour le pays notamment à l’approche des échéances électorales de 2018. A près d’une année de l’élection présidentielle, le régime en place et les oppositions ne cessent d’affûter leurs armes médiatiques. Du point de vue quantitatif, le nombre de médias entre les mains de chaque camp semble désormais s’équilibrer avec la prolifération à grande vitesse des médias « présidentiels » tandis que plusieurs demandes d’extension d’émission et/ou d’ouverture de nouvelles stations sont en attente depuis 2013.
Une guerre médiatique sera difficilement évitable face aux enjeux politicio-médiatiques qui prévaudront pour cette année 2017, celle de tous les dangers. Les prémices sont déjà là avec la multiplication des vindictes populaires un peu partout dans l’île qui semblent échapper à tout contrôle des autorités compétentes, des forces de l’ordre au magistrats, et qui font l’affaire des politiciens locaux en mal d’étincelle pour allumer le brasier. Sans parler de l’insécurité, devenue le lot quotidien autant des habitants des agglomérations urbaines – avec en sus les séries de longs délestages- que ceux des campagnes où la problématique des Dahalo se règle désormais selon la loi du Talion : oeil pour oeil, dent pour dent.
Cette guerre sera aggravée par l’application des conditionnalités liées à l’octroi des aides financières issues de la dernière Conférence des Bailleurs de fonds internationaux. De nouvelles aides qui pèsent déjà sur la situation socio-économique et politique du pays et de chaque ménage, obligés de supporter les conséquences des mesures d’austérité liées à ces nouvelles dettes comme cela a été toujours le cas depuis le premier Plan d’ajustement structurel (PAS) dans les 90. Que ce soit de la part des médias pro-régime ou ceux de l’opposition, la prise de responsabilité est plus que jamais indispensable en laissant toutes les opinions s’exprimer afin de rendre aux citoyens les repères sociaux et économiques dont ils ont besoin face à beaucoup d’incertitude, de psychose et de dérive.
Plusieurs faits sont à soulever compte tenu de l’implication subjective, voire dangeureuse, des médias de toute tendance dans certaines affaires politico-économiques et médiatiques dont celle de la JIRAMA, les derniers aléas climatiques, le conflit minier d’Anjozorobe, celui de Soamahamanina, les justices populaires (Ikalamavony, Sambava, Mampikony, Befandriana, Betafo, Ambilobe, Mananara nord, Moramanga, Mananjary, Vangaindrano, Ihosy, Antanimora Ambovombe, Ambatolampy, Ampitatafika, etc.), la crise du riz (notamment celui soit-disant en plastique), celle du transport urbain et de la sécurité routière en général, la gestion de certaines grandes villes, le prix des carburants, sans oublier les différentes dérives sur les réseaux sociaux qui deviennent pourtant des sources d’information souvent citées par les médias.
Au mieux, le « pluralisme de l’information » se confond au sensationalisme ; au pire il donne lieu à des positionnements extrémistes alimentés à coup de désinformations et de manipulations médiatiques. Un pluralisme de façade, voire de pseudo-démocratie, celui de l’autocensure, de la peur des menaces à l’encontre d’un organe de presse ou d’un journaliste lorsque les « felaka » et la corruption ou l’ « achat » ne suffisent pas…
L’important « turn over » des journalistes qui prévaut actuellement témoigne de cette disparition des repères même. Ces derniers, face à la précarité du métier et l’inflation galopante, n’ont plus de considération ni pour l’éthique, ni pour la déontologie, encore moins pour la moralité et l’intégrité, migrant d’un camp à un autre, d’un organe à un autre, sans honte ni vergogne, à la limite du délit d’initié, ruinant les idéaux de ce noble métier qu’est le journalisme….. au profit de certains patrons de presse dont les médias servent avant tout leurs intérêts politiques et économiques : la hantise des « invendus »… au profit également d’un pouvoir qui ne s’encombre pas en jouant avec les ambitions des acteurs d’un corps de métier en crise.
La polarisation et la politicisation exacerbées des médias entretiennent dès lors, autant l’impasse sur la prédation autorisée et silencieuse de nos richesses que l’instrumentalisation politico-religieuse éhontée autant des puissances aussi bien publiques que confessionnelles, destructurant ainsi les frontières du « religieux » et du « non-religieux »… du politique, du diplomatique, dans la pratique et l’imaginaire social et politique.
A l’approche des prochaines échéances électorales, les églises « historiques », réservoirs d’électeurs par excellence, sont de plus en plus sollicitées et il est maintenant de bon ton pour le politicien opportuniste – candidat potentiel de surcroît- d’assister aux « grand-messes » religieuses de l’île, avec la complicité bienveillante des médias qui brouillent ainsi en rendant poreuses à leur tour les limites entre laïcité, république, religion….et responsabilité démocratique d’information, d’analyse, de débat pour les citoyens.
Par conséquent, face aux menaces d’explosion sociale qui nous ramènera une fois de plus dans la spirale crisique dont le pays a encore toujours du mal à se défaire depuis 2009, ILONTSERA en tant qu’Observatoire des médias et de la communication, recommande:

 • aux médias et aux journalistes, toutes tendances confondues, à faire preuve de professionnalisme, de loyauté envers les citoyens, et d’assumer comme il se doit leurs responsabilités puisque conscients de la puissance, de la force de frappe et de l’influence dont ils disposent sur les sociétés et chaque individu ;
 • aux autorités compétentes de garantir les mêmes traitements aux journalistes- en particulier sur l’accès à l’information- quelque soit l’organe de presse qui l’emploie, au nom des lois, des chartes et des traitées internationales auxquelles Madagascar est soumis, en premier lieu celles rattachées au respect de la démocratie, des Droits de l’homme et de la liberté d’expression;
 • l’application du nouveau Code de la Communication Médiatisée de manière équitable à tous les médias quelque soit leur obédience politique et leur ligne éditoriale, à défaut d’une opposition parlementaire claire et capable de remettre sur le tapis ce Code accouché dans la douleur, la controverse et la contestation ;
 • A tous personnages publiques, politiques, religieux, au-delà de leur genre respectif et de leur statut, d’observer plus de décence, d’humilité, d’esprit civique, dans leurs comportements et attitudes à l’occasion des « grand-messes » publiques sur tout le territoire, ainsi que l’exige leur rôle délibérément consenti;
 • l’utilisation contrôlée et raisonnée des réseaux sociaux aussi bien par les citoyens que par les médias pour déjouer les velléités annoncées de dérives autoritaires de verrouiller ces réseaux sociaux;
 • l’urgente (re)prise de conscience de chaque citoyen, des autorités publiques, de la Société civile et de toutes les forces vives de la Nation, en premier lieu tous les acteurs médiatiques, quant à la nécessité d’instaurer un environnement socio-médiatique et politique plus sain, réellement au service de la paix, de l’harmonie sociale et du bien commun.

Fait à Antananarivo, le 18 février 2017

ILONTSERA
Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafika eto Madagasikara
Observatoire des Médias et de la Communication à Madagascar
Media Matters Madagascar


ONG ILONTSERA- Adresse : II A 43-Antaninandro, Antananarivo 101
Tel : +(261)34 04 273 18/+(261)34 04 091 95
E-mail : mediamattersmg@gmail.com
Site web : www.ilontsera.mg
Facebook : Ilontsera